Domov

 

 

 

Mgr. Mária Ištvánová, M.A. poskytuje tlmočnícke a prekladateľské služby z a do čínskeho jazyka ako aj výučbu čínskeho jazyka.

Vrámci výskumných aktivít zo zameraním na korpusovú lingvistiku v súčasti realizuje časť výskumu v spolupráci s East China Normal University v Šanghaji.