O mne

V súčasnosti sa venujem doktorandskému štúdiu vrámci študijného programu východoázijské štúdiá na Univerzite Komenského v Bratislave. Som absolventkou odboru sinológie na Katedre Východoázijských štúdií Universität Wien, kde som si rozširovala znalosti z odboru so zameraním na tlmočenia a preklady. Počas magisterského štúdia v roku 2016 som absolvovala semestrálny pobyt na Xiamen University. V roku 2015 som ukončila magisterské štúdium v odbore čínsky jazyk a medzikultúrna komunikácia na Katedre Východoázijských štúdií Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 2010 som absolvovala časť štúdia na Ruhr-Universität Bochum v Nemecku a v roku 2011/2012 ročný študijný pobyt na Shanghai Jiaotong University.

Okrem toho som mala možnosť absolvovať aj krátkodobé študijné pobyty za účelom zlepšenia znalostí ostatných cudzích jazykov –  v roku 2012 na Universität Salzburg a v roku 2014 na Università degli Studi di Milano.