Prehľad kurzov

Icebreaker I.

 • Zoznámite sa základmi čínskeho jazyka, výslovnosťou tónov a písaním znakov.
 • Zameriame sa spolu na zvládnutie základných fráz, ktoré môžete využiť na prvé prelomenie ľadov

Icebreaker II.

 • Po zvládnutí základných fráz je ďalším krokom postupné rozširovanie slovnej zásoby, upevnenie si základov a predstavenie základných gramatických štruktúr s dôrazom na osvojenie si písania znakov a porozumenia počutého

Progress I.

 • V prípade, ak ste sa už s čínštinou stretli, ale chceli by ste si upevniť svoje znalosti, postupne zdokonaľovať rozsah porozumenia na základe počúvania a bezproblémovo zvládate základnú komunikáciu je vhodná mierne pokročilá úroveň 

Progress II.

 • Popri konverzáciách na rôzne témy si osvojíte zložitejšie gramatické štruktúry a popri prehlbovaní znakov sa postupne pomocný latinkový prepis nahrádza používaním čínskych znakov

Expert I.

 • Dosiahnutie základnej hovorovej úrovne na rôzne témy zahŕňajúce napríklad služby, cestovanie, zdravie, počasie a podobne s dôrazom na správnu výslovnosť a zákonitostí písania znakov

Expert II.

 • Konverzačné témy obohatené o poznanie prvkov čínskej kultúry, s dôrazom na bezproblémové zvládnutie pokročilejšej konverzácie a čítania s porozumením 

V prípade individuálnych hodín sa kladie dôraz na potreby klienta a je možné zamerať sa na konkrétnu oblasť čínskeho jazyka.

V prípade skupinovej výučby je cena za hodinu prispôsobená počtu uchádzačov.

Ak máte záujem zamerať sa výlučne na čínsky jazyk v obchodnej komunikácii sú k dispozícii aj kurzy zamerané na obchodnú komunikáciu.

Obchodná čínština

Business Icebreaker I.

 • základy obchodnej čínštiny
 • nie sú potrebné znalosti čínskeho jazyka
 • kurz sa zameriava na obchodnú konverzáciu
 • úvod do výslovnosti a písania znakov

Business Icebreaker II.

 • Zvládnutie základnej obchodnej konverzácie
 • osvojenie si základov písania znakov
 • písomný styk v obchodnej konverzácii

Business Progress III.

 • Zdokonalenie výslovnosti a písania znakov
 • Prehĺbenie slovnej zásoby na mierne pokročilú úroveň
 • Rozširovanie zručností porozumenia posluchov 

Business Progress IV.

 • Slovná zásoba zameraná na sféru medzinárodného obchodu
 • Získanie komunikačných zručností potrebných pre rokovanie s čínskym partnerom
 • Preberané témy: rokovanie o spolupráci, objednaní a dodaní tovaru, marketingu a iné