Cenník

Výučba

výučba čínskeho jazyka                             20 Eur/hod

 

Preklady

Z/do čínskeho jazyka (1NS/1800 znakov vrátane medzier na základe rozsahu textu v európskom jazyku) 18 Eur/1 NS

0,01 Eur/znak

Príplatok za expresné vyhotovenie do 24 hod. + 100%
Príplatok za expresné vyhotovenie do 48 hod. + 50%

 

Tlmočenie

Konzekutívne tlmočenie 25 Eur/hod.
Konzekutívne tlmočenie – oficiálne a obchodné rokovania 35 Eur/hod.
Konzekutívne tlmočenie ( pracovná doba max. 8hod.) 185 Eur/deň
Konzekutívne tlmočenie – oficiálne a obchodné rokovania ( pracovná doba max. 8hod.) 265 Eur/deň
Konzekutívne tlmočenie – zahraničné cesty 300 Eur/deň

 

Simultánne tlmočenie 40 Eur/hod.
Simultánne tlmočenie – oficiálne a obchodné rokovania 50 Eur/hod.
Simultánne tlmočenie (max. 8 hod.) 320 Eur/deň
Simultánne tlmočenie – oficiálne a obchodné rokovania, zahraničné cesty 400 Eur/deň

 

Poznámka

K cene sa pripočítavajú cestovné náklady, strava a ubytovanie spojené s vycestovaním. Každá začatá hodina nad rámec 8 hodín sa započítava hodinovou sadzbou 20 Eur/hod. Čas strávený cestovaním na miesto tlmočenia je spoplatnený 4 Eur/hod.